IDŹMY PROSTO – ANTYFASZYSTOWSKO!

Przemówienie z demonstracji 6 października 2018 w Toruniu

 

„Jako artysta, obserwuję narastające nastroje nacjonalistyczne i faszystowskie również w naszym kraju. To doświadczenie spowodowało, że stałem się aktywnym antyfaszystą. Jako osoba ze świata kultury, chciałbym głośno powiedzieć:

Faszyzm nie przejdzie!

Od XX w. artystki i artyści na różne sposoby manifestowali swój sprzeciw wobec przemocy, agresji czy dążenia do dyktatury. Wiele osób kultury, często bezpośrednio doświadczonych przez zło wojny – podejmowało i również aktualnie podejmuje kwestie ksenofobii oraz przemocy na tle rasowym. Dostrzegały one i oni, że faszyści i ich sympatycy wcale nie muszą formalnie maszerować w brunatnych koszulach po ulicach miast, aby mieć wpływ na politykę. Ideologia ta nie ogranicza się do obnoszenia się z hitlerowskimi symbolami. Występowała i występuje również w garniturze, by pod tym demokratycznym i pokojowym kostiumem legalnych stowarzyszeń, propagować idee nacjonalistyczne.

Nacjonalizm! w ten sposób władza dzieli ludzi!

Czy jesteśmy świadome i świadomi tych zagrożeń, we współczesnej Polsce? Niestety, niewystarczająco. Aktualnie jesteśmy świadkiniami i świadkami wzmagającej się niechęci wobec obcych, coraz częstszej i agresywniejszej przemocy na tle rasowym a także dyskryminacji wobec mniejszości: etnicznych, politycznych, światopoglądowych i seksualnych. Wzrasta również obojętność względem przemocy, do jakiej prowadzi ksenofobia, rasizm i nacjonalizm. Naszą rolą jest zrozumie, że naszym obywatelskim obowiązkiem jest bronić społeczeństwo przed tą nienawiścią. A tym samym wskazywać antyfaszyzm jako ducha otwartości i współpracy ponad podziałami.

Fałszywa neutralność kultury i sztuki jest w zasadzie polityczna! i tym sposobem milcząco wspiera narastające nacjonalistyczne tendencje. Skończymy z obojętnością na polu kultury i odważmy się głośno mówić „Nie!”.

IDŹMY PROSTO – ANTYFASZYSTOWSKO!

Dodaj komentarz