O NAS | ABOUT US


Redakcja | Board of Editors


dr Małgorzata Jankowska | PhD
Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń | Fine Arts Department, Nicolas Copernicus University in Toruń
Vice-Prezeska Fundacji Artystyczno-Badawczej Om; członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz AICA. Zainteresowania: sztuka współczesna, nowe media. Autorka książki:Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974-1994, Warszawa 2004; teksty w: PERMAFO, red.A. Markowska, Muzeum Narodowe Wrocław 2012; Izabella Gustowska. Beyond Media 2007-2012, red. A.Borowiec, M. Piłakowska, Galeria Piekary, Poznań 2012.

 

 


prof. Grzegorz Klaman | PhD
Wydział Rzeźby i Intermediów, ASP Gdańsk | Intermedia and Sculpture Department, Academy of Fine Arts, Gdańsk

Artysta, kurator, aktywista, kierownik Pracowni Intermedialnej.  W latach 1980-1985 studiował w PWSSP w Gdańsku  na Wydziale Rzeźby. Zajmuje się instalacją, działaniami w przestrzeni publicznej (obiekty i rzeźby wielkoskalowe, w relacji do architektury ), sztuką krytyczną oraz bioartem analizującą dyskursywne relacje ciała, władzy, wiedzy  i nauki.

 

 


dr Katarzyna Lewandowska | PhD
Międzywydziałowy Instytut Nauk i Sztuce, ASP Gdańsk | Interdepartmental Institute of Art Science, Academy of Fine Arts, Gdańsk

Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych.W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka cyklu wystaw: FEMININE, ANARCHIA, MŁODE.

 


dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka | PhD
Katedra Historii Sztuki i Kultury, UMK Toruń | Chair of Art History and Culture, Nicolas Copernicus University in Toruń

Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Stypendystka Universite Denis Diderot w Paryżu i Centre Chretienpour l’etude Judaisme (CCEJ) przy Uniwersytecie Katolickim w Lyonie. Zajmuje się problemem reprezentacji judaizmu w sztuce antycznej oraz zagadnieniami żydowskiej sztuki współczesnej.

 

 


dr Roman Nieczyporowski | PhD
Międzywydziałowy Instytut Nauk i Sztuce, ASP Gdańsk | Interdepartmental Institute of Art Science, Academy of Fine Arts, Gdańsk

Urodzony w Berlinie historyk i teoretyk sztuki. Historię sztuki studiował w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historię w Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Zarządu Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak, należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Hembygsförening (Szwedzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami) oraz Polskiego Związku Alpinizm (jest członkiem Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”). W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się kulturowo-społeczne aspekty sztuki współczesnej, szczególną uwagę poświęcając twórczości Nobuyoshi Arakiego, Josepha Beuysa, Otto Dixa, Davida Hockneya, Pietera Hugo, Anselma Kiefera, Yasumasy Morimury, Marka Rothki, Andresa Serano. Ostatni pracuje nad problemem pamięci Zagłady w sztuce.

dr hab. Artur Kamczycki | PhD
Zakład Kultury i Judaizmu Europejskiego, UAM Poznań | Chair of European Judaism and Culture, Adam Mickiewicz University, Poznań

Ukończył studia doktorskie w Instytucie Historii Sztuki UAM w 2009 roku. Dwukrotny stypendysta na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie w latach 2002/3 i 2007/8. Od 2012 roku członek Assosiation for Israel Studies. W 2014 roku opublikował książkę: Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla, a w 2015 książkę: Muzeum Libeskinda w Berlinie. Żydowski kontekst architektury.

 

 


Webadmin

Absolwentka Ochrony dóbr Kultury oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk o sztuce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Zajmuje się współczesną sztuką Afryki zaangażowaną społecznie.