ZMIERZCH ANTROPOCENU. WYSTAWA I KONFERENCJA

Zmierzch Antropocenu. Wystawa i konferencja

Wystawa ZMIERZCH ANTROPOCENU

wernisaż: 5.11.2020, godz. 18.00, transmisja: https://youtu.be/cF6OMkJvRuo
wystawa czynna: 6-22.11.2020, w godz. 12.00-18.00

Fundacja Wyspa Progress i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zapraszają na wystawę i towarzyszącą jej konferencję „ZMIERZCH ANTROPOCENU”, które odbędą się w Zbrojowni Sztuki ASP w Gdańsku.

Kurator: Grzegorz Klaman,
współpraca Piotr T. Mosur

 

Konferencja Zmierzch Antropocenu

transmisja na żywo z konferencji: You tube: https://www.youtube.com/watch?v=xFRVDC86vCs (5.11.2020, godź.10:00)
email: zmierzch.antropocenu@akademia.gda.pl

5.11.2020 godz.10:00-18:00
miejsce: PATIO
przewodnicząca konferencji: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku

 

Program – pobierz

✱ ✱ ✱

„Interesuje nas , w jaki sposób intuicja artysty może wpływać na formowanie problemów, w które wsłuchać i wpatrzyć powinni się naukowcy. Poszukujemy zarówno sztuki, która prezentuje dane empiryczne w sposób angażujący publiczność, jak i takiej, która wyławia pytania oraz hipotezy warte naukowego zbadania.”*
Jim Cummings

„Dzisiejsza sztuka, rozwijając bliskie strukturalne związki ze współczesnymi technologiami medialnymi i paradygmatami naukowymi, stwarza przedmioty doświadczenia artystycznego w całkowicie inny sposób, niż tradycyjne środki wyrazu artystycznego.”*
Ryszard Kluszczyński

 

Wystawa ZMIERZCH ANTROPOCENU kieruje naszą uwagę na dynamikę zmian w relacji człowiek-artysta / nie-ludzki / środowisko. Niestabilność ustanowionych podziałów, instrumentalna teoria technologii wywiedziona od ludzkiej supremacyjnej aktywności przesłania nam pojawiające się nowe sytuacje twórczo naruszające diadę podmiot-przedmiot splatając je w hybrydyczny nieprzewidywalny stan współzależności. Ponownie powinniśmy przemyśleć status zarówno tego co biologiczne-cielesne oraz tego co informacyjne- technologiczne. Biomedia kierują nas na pozycje nieredukowalnej obecności technologii i bytów biologicznych, ta oparta na niekonfrontacyjnej postawie koncepcja otwiera nas na zdarzenia etyczne i estetyczne bez uprzedzającej kulturowej i humanistycznej matrycy. Gest (kreacji) wolnego podmiotu jest gestem mediacji ale w sieci zróżnicowanych bytów. Jednocześnie wątpliwy jako gest osadzony w tradycji sztuki utrwalający repetetywne opresyjne reprezentacje. Bliższe naszej perspektywie są procesy zachodzące w obszarze sztuki generatywnej przepracowującej odejście od zbiorów reguł i algorytmów do wielokrotnie złożonych zmiennych form i nieprzewidywalnych procesów zbliżonych w swej konstrukcji do procesów zachodzących w naturalnym środowisku. Zjawiska te przemieszczają sprawczość i kreatywność w postludzką technosferę zdejmując z niej demoniczną złowrogą kurtynę. Synergia tych obszarów uwalnia kreatywne sprzężenie pomiędzy ludzką wyobraźnią a samodoskonalącą się strukturą maszynową nabywającą swoistą ewolucyjną adaptywność. Powinowactwa mechanizmów generatywnych, Artificial Life i estetyki obliczeniowej mieszczą się w tak zwanej Trzeciej Kulturze integrując je w transdyscyplinarnym polu. Jeśli porzucimy te relacje i zawrócimy z drogi dążenia do współegzystencji bytów nieludzkich, środowiska, sztucznej inteligencji i ludzi nasza jedyna ostoja Natura pozbawi nas oparcia, Antropocen stanie się naszym ostatnim rozdziałem.

*Jim Cummings, AEI FactCheck: Navy/NDRC Sonar Debate, http://acousticecology.org/ srSonarFactCheck.html, url z dnia 20.10.2013, Acoustic Ecology Special Report: Active Sonars, http:// acousticecology.org/sractivesonars.html, url z dnia 20. 10. 2013

*Ryszard Kluszczyński, W stronę trzeciej kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2011

 

Artyści:

Grzegorz Klaman „HYBRYDOWY BIOREAKTOR # 0.1 Drzewo poznania”

Diana Lelonek „Center for Living Things”

Kaja Pilch „Bulletproff vest model I, Sperfood”

Natalia Balska „Obelisk Beta”

Karolina Sulich „Petazelle”

Elvin Flamingo + Jowita Nowakowska-Gołacka oraz Łukasz Pindor i Agnieszka Kiejziewicz„Mowa błądzących ciał”

Zbigniew Oksiuta „Karta odpowiedzialności”

Maciej Śmietański „Burka”

Karolina Żyniewicz „Symotherhoodnthetic”

Monika Zawadzki „Prawa dla ludzi i zwierząt”

Robert B. Lisek „Viral#C”

Katarzyna Filarska „Gdańsk 2119”

Tatiana Czekalska i Leszek Golec „Piuska, Mask / Lamb”

Michał Brzeziński „Nanodisco”

Daria Jelonek „Terrain”

Teresa Murak i Mateusz Rembieliński „Rzeźba dla skejta”

Error Bistro Natalia Hirsz „Nęcisko”

Artur Malewski „Back to menu, Babka”

Justyna Górowska i Pat Guzik „Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”

Oliwia Thomas „Drzewa, które nie zakwitną”

Angelika Markul „Marella”

Joanna Krajewska „Storczyk z anomalią”

Aleksandra Witulska „Who killed Bambi?”

Diana Rönnberg „Reflections (On the unnamed wife of Lot), Terms of falling”

Jarosław Kozakiewicz „R/Ewolucja, Nature of / for living”

✱ ✱ ✱

https://www.facebook.com/events/2757107337911381/

Konferencja Zmierzch Antropocenu

Antropocen (Eugene F. Stoermer, Paul J. Crutzen) jako epoka hipersprawczości człowieka zmierza ku końcowi i nie jest to już etap rozciągnięty w czasie, a raczej chwila, moment, który powinniśmy wykorzystać na zmianę rozumienia świata i własnej w nim obecności. Ten krótki czas: od momentu zachodu słońca do nastania ciemności powinien być czasem rewizji naszych postaw i działań oraz reflekcją nad kwestią „naszej wspólnej przyszłości”.

Towarzysząca wystawie konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zaprosiliśmy naukowców/naukowczynie  i badaczy/badaczki różnych dyscyplin oraz artystki/artystów, po to aby po raz kolejny podkreślić siłę wynikająca z synergii obszarów teorii i praktyki. W krótkim czasie trzeba działać kreatywnie, korzystając ze wzajemnej wiedzy i doświadczeń. Zaproponowane wystąpienia będą m.in. dotyczyły znaczenia, roli i możliwości jakie w końcu epoki człowieka odgrywają nauka, technologia i sztuka.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in.: Prof. dr hab. Ewa Bińczyk (UMK Toruń), Prof. UG dr hab. Anna Filipowicz (UG Gdańsk), Marietta Radomska (Department of Thematic Studies/ Tema, Linköping University), dr Andrzej Marzec (UAM Poznań) oraz Tatiana Czekalska&Leszek Golec, Karolina Żyniewicz (Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Elvin Flamingo (ASP Gdańsk) & Jowita Nowakowska-Gołacka (UG Gdańsk)

Udział w konferencji będzie możliwy między innymi w formie online.

Dodaj komentarz