Xavier BAYLE / III RzeźPospolita

Mówią nam o regulacji, podczas gdy to oni wytępili tury w XVII wieku i to właśnie myśliwi w 1919 zakatrupili ostatniego wolnego żubra europejskiego. Tak samo było z tysiącami innych gatunków. Polowanie to część winy za Szóste Wymieranie, które właśnie ma miejsce na naszej planecie, gdyż myśliwi strzelali bezpośrednio do zwierząt lub do ich naturalnych ofiar. 300 gatunków dużych ssaków jest zagrożonych wyginięciem.

W Europie 80 lat temu, Hermann Goering na czele i naziści w ogóle uznawali się za znakomitych myśliwych. To Goering był twórcą pomysłu przekształcenia całej Puszczy Białowieskiej w teren łowiecki przeznaczony na polowania na grubą zwierzynę dla nazistowskich prominentów, Niemcy bowiem w tym czasie odtwarzali święte germańskie lasy, i ten właśnie model myślenia zamienił Europę w teren łowiecki umożliwiający polowanie na inne rasy i na dysydentów uciekających przed łowiecką ideologią. Wojny to przecież polowanie, dyskryminacja i wyłączające religie to polowanie, a też sam patriarchat to polowanie… Idea, zgodnie z którą świat dzieli się na drapieżników i ofiary, mocnych i słabych, ofiary i katów jest z zasady nazistowska.

Dzisiaj, kiedy samiec już nie poluje z dzidą w stadzie, wciąż trwa przekonanie, że niektóre zwierzęta mogą żyć, a inne muszą umrzeć, jedne mają władzę, zaś inne są niewolnikami przeznaczonymi na rzeź. Ich wolność to grzech, za który muszą zapłacić, otrzymując kulę w głowę. Kultura nazistowska, kultura patriarchalnego gwałtu i doktryna strachu przed byciem wolnym powinny zostać wytrzebione w rozwiniętej cywilizacji. Nie chcemy polowań w Toruniu, sprzeciwiamy się jakiejkolwiek ingerencji w populacje gatunków, której celem jest egzekucja. Nie chcemy polowań w kujawsko-pomorskim, nie chcemy ich na terytorium Polski, ale też nie chcemy ich na terytorium reszty świata.

Nos hablan de regulación, pero fueron los cazadores quienes exterminaron a los uros en el siglo XVII y fueron los cazadores quienes en 1919 ejecutaron al último bisonte europeo libre, así como a miles de otras especies. La caza es parte de la responsable de la Sexta Extinción que sufre el planeta, junto al progreso económico y la presión sobre los espacios naturales, fusilando directamente a los animales o fusilando a sus presas naturales. 300 especies de grandes mamíferos están amenazadas en este momento por ella

En la Europa de hace 80 años, Hermann Goering al frente y el nazismo en general, se consideraban los supremos cazadores. Fue él mismo quien quiso que todo el bosque de Bialowieza se convirtiera en un coto para especies de caza mayor para los jerarcas nazis, pues recreaba los primitivos bosques sagrados germanos, y fue ese mismo pensamiento lo que convirtió Europa en un coto de caza contra otras razas y disidentes a la ideología del cazador. Las guerras son caza, la discriminación es caza, las religiones excluyentes son caza, el mismo patriarcado es caza… La propia idea de que el mundo se divide en depredadores y presas, en fuertes y débiles, en víctimas y verdugos es, básicamente, nazi.

Hoy día, cuando ya los machos no cazan en manadas con lanzas, persiste la idea de que hay animales que servimos para vivir, y otros para morir, unos que sirven para dominar o para ser esclavizados y ejecutados. Su libertad es un pecado que deben pagar con una bala en la cabeza. La cultura nazi, la cultura de la violación patriarcal, la doctrina del miedo a vivir libres debe erradicarse de una civilización avanzada. No queremos caza en Torun, ningún tipo de gestión poblacional que pase por exterminar, no la queremos en Kujawsko-Pomorskie y no la queremos en todo el territorio polaco, pero tampoco la queremos en el resto del mundo.

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMhZhg1Z3BpD4ifjrMbhGIcw4YqNswqAQmHIulJIfD9-1_FKHDZoNoUrx1BpR8kjw?key=aTlJSzVTTmpZREFTYWpLN2ZhNmVvRWRxR3BWcDR3

Fot. Marek Krupecki

 

Dodaj komentarz