Fundacja Wyspa Progress | 1%

Fundacja Wyspa Progress

Posiadamy status OPP

KRS 0000063731

85 1020 1811 0000 0402 0315 0570

                     

Fundacja Wyspa Progress działa w Gdańsku od 1994 roku, jest organizacją pożytku publicznego. Prowadząc przez ponad 30 lat aktywności ważne miejsca sztuki w Gdańsku takie jak galeria Wyspa, Dawna Łaźnia Miejska –Otwarte Atelier, Modelarnia i Instytut Sztuki Wyspa, Hala B90 Festiwal Alternativa. Zorganizowaliśmy kilka tysięcy wydarzeń, wystaw, pokazów, warsztatów, koncertów i debat, które  spełniały rolę platformy dyskusyjnej na temat kultury wizualnej w naszym kraju oraz jego miejsca na międzynarodowej mapie kulturalnej. Będąc quasi instytucją czerpiemy doświadczenia z obserwacji dotychczasowej tradycji w tej dziedzinie, ale unikamy raz zdefiniowanego strukturalnie kształtu. Nasza koncepcja jest horyzontalna, hybrydowa (naukowo-wystawienniczo-warsztatowa), a strategie oparte są na tworzeniu relacji i stymulacji procesów komunikacyjnych, nie zaś na raz zdefiniowanej reprezentacji.

Naszym zadaniem jest nie tylko prezentować najciekawsze zjawiska współczesnej kultury artystycznej, ale także konstruować zaplecze intelektualne i dokumentujący program badawczy. Jesteśmy więc interdyscyplinarną organizacją wystawienniczą, badawczą i edukacyjną. Wśród zasobów min. kolekcja, biblioteka/czytelnia, wydawnictwo oraz archiwum sztuki współczesnej WYSPA-base. Istotną częścią programu jest Wyspa AIR Port, program rezydencyjny, którego celem jest wprowadzanie międzynarodowego grona badaczy, teoretyków, krytyków i twórców kultury wizualnej w obszar trójmiejskiej i polskiej sceny artystycznej.

 

Instytut Sztuki Wyspa

Powyższe cele z dużym sukcesem realizowaliśmy w założonym w 2004 roku Instytucie Sztuki Wyspa. Ulokowanym na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej spełniającym stymulującą intelektualnie i artystycznie rolę dla terenów postoczniowych, wpisując się swoim programem w dyskusję na temat ich historycznej roli, łącząc je z dziejami niezależnych ruchów artystycznych Gdańska oraz współczesną, innowacyjną praktyką artystyczną.

W 2016 roku po 12 latach Fundacja Wyspa Progress została zmuszona do opuszczenia  budynku 145B będącego siedzibą  Instytutu Sztuki Wyspa, nasze archiwa, kolekcja i księgozbiór zostały rozrzucone po nieogrzewanych i zrujnowanych magazynach. Fundacja aby kontynuować swoją działalność podjęła wysiłek zorganizowania nowego miejsca, na budowę którego potrzebujemy środki finansowe.

Aby  wesprzeć sztukę i kulturę niezależną  i działać razem z nami przekaż nam 1% podatku.

 

Dodaj komentarz